Ben u een geschikte kandidaat?

Iedereen kan kandidaat zijn voor een klinisch onderzoek, maar sommige mensen zijn om uiteenlopende redenen soms geschikter voor een bepaald onderzoek dan andere. Elk van hen heeft specifieke criteria die hem of haar geschikt maken voor deelname. Dit kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van het betreffende onderzoek. Zo zijn er bijvoorbeeld onderzoeken waarvoor gezocht wordt naar deelnemers die lijden aan bepaalde ziekten, kwalen of aandoeningen. Voor andere onderzoeken wordt uitsluitend gezocht naar gezonde individuen om onderzoek op te verrichten. En voor weer andere onderzoeken zijn specifieke gedefinieerde eigenschappen vereist om in aanmerking te kunnen komen. Criteria die bepalen of iemand al dan niet in aanmerking komt voor deelname zijn onder andere leeftijd, ras, geslacht, medische aandoeningen, het stadium en de details van een ziekte (indien daarvan sprake is) en uw behandelhistorie (indien van toepassing). Zo zullen voor sommige onderzoeken kandidaten die sigaretten roken worden afgewezen, terwijl er voor andere onderzoeken juist specifiek naar rokers wordt gezocht. De factoren die een individu geschikt maken voor deelname aan een specifiek onderzoek worden inclusiecriteria genoemd, terwijl factoren die afwijken van de gewenste richtlijnen exclusiecriteria worden genoemd. De beste manier om erachter te komen of u in aanmerking komt voor deelname, is om te bekijken welke onderzoeken er in uw omgeving plaatsvinden en vervolgens het handige aanmeldingsformulier in te vullen.

Waarom deelnemen?

De meest voor de hand liggende reden waarom de meeste mensen deelnemen aan een klinisch onderzoek is de mogelijkheid zorg te ontvangen voor een ziekte of aandoening die ze zelf hebben. Als traditionele behandelingen niet leiden tot positieve resultaten, gaan patiënten vaak op zoek naar een klinisch onderzoek omdat dit ‘iets fris en nieuws’ te bieden heeft, mogelijk in de vorm van een potentieel nieuwe medicatie, waarvan ze denken dat deze helpt waar andere methoden hebben gefaald. Sommige mensen kiezen voor een klinisch onderzoek omdat de zorg die gepaard gaat met het onderzoek voor hen gratis is. Er zijn zelfs gevallen waar deelnemers een financiële vergoeding ontvangen voor hun tijd en hun reiskosten. En dan zijn er natuurlijk nog degenen die gewoon aan een onderzoek deelnemen om bij te dragen aan de medische vooruitgang. Deze vrijwilligers halen hun motivatie uit de wetenschap dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe behandeling of medicatie of een nieuw vaccin waar mensen nog jaren profijt van kunnen hebben. Ongeacht om welke redenen u deelneemt, met uw betrokkenheid helpt u uzelf en anderen om een beter leven te leiden.

 

 

Wilt u deelnemen aan een klinisch onderzoek?

Wilt u dat er contact met u wordt opgenomen om deel te nemen aan een klinisch onderzoek? We verwelkomen u in de groep van miljoenen mensen die zich al hebben geregistreerd als mogelijke vrijwilliger om deel te nemen aan een onderzoek. Het gaat snel, het is gratis en u bent nooit verplicht om deel te nemen aan een onderzoek, zelfs als u er wel voor in aanmerking komt.

 

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

ADRES
GRANTA PARK, GREAT ABINGTON
CAMBRIDGE CB21 6GQ
E-mail